Exchange

Bu okullar Türkiye’deki devlet okulları statüsündedir. Bulundukları ülkenin devlet bakanlıkları tarafından güvence altında bulunan bu tür liseleri seçen öğrenciler, gittikleri ülkenin kültürleri ile birebir iç içe olabilecekleri gönüllü aileler yanında konaklama yapmaktadırlar. Bu okullara tercih eden öğrenciler gittikleri ülkede eğitimlerinin yanında konakladıkları aile ile kurdukları ilişkiler doğrultusunda dil seviyelerini oldukça yukarı taşıyabilirler. Kaldıkları ailenin bir bireyi olarak görüldüklerinden kültürel açıdan çok büyük kazanımlara sahip olurlar. Devlet bakanlıkları ülkelerine gelen öğrencilerin eğitimleriyle çok yakından ilgilenmektedir. Gelecekte bu öğrenciler gittikleri ülkenin birer temsilcisi, kültür elçisi ünvanını taşıyacaklarından ülkeler için Exhange öğrencilerin eğitim ve öğrenimleri çok önemlidir. Bu bilgiler ISE World’ten alınmıştır.